age

Malgosia Bela for Vogue Turkey

Monday, April 4, 2011